549

عدم تشکیل کلاس درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی استاد مسعود دادبخش

عدم تشکیل کلاس درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی استاد مسعود دادبخش

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی استاد مسعود دادبخش امروز مورخ ۱ اسفند برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله