549

عدم تشکیل کلاس درس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس درس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی امروز مورخ ۴ دی برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله