عدم تشکیل کلاس درس برنامه سازی تحت وب(کارشناسی)،کارگاه طراحی صفحات وب و اصول طراحی صفحات وب استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس درس برنامه سازی تحت وب(کارشناسی)،کارگاه طراحی صفحات وب و اصول طراحی صفحات وب استاد صفوی

کلاس درس برنامه سازی تحت وب(کارشناسی)،کارگاه طراحی صفحات وب و اصول طراحی صفحات وب استاد صفوی امروز سه شنبه مورخ 1401/02/06 برگزار نمی گردد، جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 1401/02/07 ساعت 12:00 به صورت حضوری می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله