549

عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله