عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله