549

عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله