عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس خدمات الکترونیک استاد صفوی در روز دوشنبه مورخ 1401/01/21 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله