549

عدم تشکیل کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد صفوی

 روز یکشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰ برگزار نمی گردد.

جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله