عدم تشکیل کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

عدم تشکیل کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی امروز  مورخ 1402/02/11 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله