549

عدم تشکیل کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

عدم تشکیل کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد محمد حسینی امروز  مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله