عدم تشکیل کلاس برنامه نویسی پایتون استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس برنامه نویسی پایتون استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس برنامه نویسی پایتون استاد صفوی در روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله