549

عدم تشکیل کلاس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله