عدم تشکیل کلاس بانک اطلاعات کاربردی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس بانک اطلاعات کاربردی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس بانک اطلاعات کاربردی استاد صفوی در روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله