549

عدم تشکیل کلاس بانک اطلاعات کاربردی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس بانک اطلاعات کاربردی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس بانک اطلاعات کاربردی استاد صفوی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله