عدم تشکیل کلاس اصول و مبانی تولید و اصول و مبانی زنجیره تامین استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس اصول و مبانی تولید و اصول و مبانی زنجیره تامین استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس اصول و مبانی تولید و اصول و مبانی زنجیره تامین استاد صفوی در روز شنبه مورخ 1401/12/20 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله