549

عدم تشکیل کلاس اصول و مبانی تولید و اصول و مبانی زنجیره تامین استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس اصول و مبانی تولید و اصول و مبانی زنجیره تامین استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس اصول و مبانی تولید و اصول و مبانی زنجیره تامین استاد صفوی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله