عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس برنامه سازی سمت کاربر (JavaScript) و برنامه نویسی سیستم عامل های همراه روز یک شنبه مورخ 1401/08/15 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله