549

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد صفوی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله