عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی از ساعت 16 به بعد در روز سه شنبه مورخ 1402/03/02تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله