549

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی از ساعت ۱۶ به بعد در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله