549

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله