عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله