عدم تشکیل کلاس استاد صفوی از ساعت 14 به بعد

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی از ساعت 14 به بعد

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی در روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 از ساعت 12 الی 14 تشکیل می شود و تمامی کلاسهای استاد صفوی از ساعت 14 به بعد تشکیل نخواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله