549

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی از ساعت ۱۴ به بعد

عدم تشکیل کلاس استاد صفوی از ساعت ۱۴ به بعد

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس برنامه نویسی مقدماتی استاد صفوی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ از ساعت ۱۲ الی ۱۴ تشکیل می شود و تمامی کلاسهای استاد صفوی از ساعت ۱۴ به بعد تشکیل نخواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله