عدم تشکیل کلاس استاد شریفان

عدم تشکیل کلاس استاد شریفان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد شریفان در روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله