549

عدم تشکیل کلاس استاد اختری

عدم تشکیل کلاس استاد اختری

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد اختری در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله