عدم تشکیل کلاس استاد احمدزاده

عدم تشکیل کلاس استاد احمدزاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس خدمات ارزش افزوده استاد احمدزاده امروز مورخ 1401/08/02 برگزار نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله