549

عدم تشکیل کلاس اخلاق اسلامی استاد رضایی عباسی

عدم تشکیل کلاس اخلاق اسلامی استاد رضایی عباسی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس اخلاق اسلامی استاد رضایی عباسی ساعت ۱۲ الی ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله