عدم تشکیل کلاس اخلاق اسلامی استاد رضایی عباسی

عدم تشکیل کلاس اخلاق اسلامی استاد رضایی عباسی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس اخلاق اسلامی استاد رضایی عباسی ساعت 12 الی 14 روز پنج شنبه مورخ 1402/02/28 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله