عدم تشکیل کلاس آمار و کاربرد استاد شعبانی

عدم تشکیل کلاس آمار و کاربرد استاد شعبانی

کلاس درس آمار و کاربرد استاد شعبانی امروز مورخ 1401/08/29 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله