549

عدم تشکیل کلاسهای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از ساعت ۱۴ به بعد

عدم تشکیل کلاسهای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از ساعت ۱۴ به بعد

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های دانشکده از ساعت ۱۴ به بعد روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله