عدم تشکیل کلاسهای مورخ 1401/12/23 از ساعت 14 به بعد

عدم تشکیل کلاسهای مورخ 1401/12/23 از ساعت 14 به بعد

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های دانشکده از ساعت 14 به بعد روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله