549

عدم تشکیل کلاسهای ساعت ۱۷ استاد گلچین

عدم تشکیل کلاسهای ساعت ۱۷ استاد گلچین

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس شناخت و پیکربندی ISP،مفاهیم TCP/IP و پیکربندی سرورهای شبکه ساعت ۱۷ استاد گلچین برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله