549

عدم تشکیل کلاسهای ساعت ۱۸ ( درس برنامه سازی تحت وب و کارگاه برنامه نویسی تحت وب) استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای ساعت ۱۸ ( درس برنامه سازی تحت وب و کارگاه برنامه نویسی تحت وب) استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای ساعت ۱۸ ( درس برنامه سازی تحت وب و کارگاه برنامه نویسی تحت وب) استاد صفوی امروز مورخ ۵ آذر برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله