549

عدم تشکیل کلاسهای درس تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی و مدیریت ارتباط با مشتری استاد سیرتی

عدم تشکیل کلاسهای درس تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی و مدیریت ارتباط با مشتری استاد سیرتی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای درس تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی و مدیریت ارتباط با مشتری استاد سیرتی امروز ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله