549

عدم تشکیل کلاسهای استاد گلچین

عدم تشکیل کلاسهای استاد گلچین

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد گلچین امروز مورخ ۴اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله