549

عدم تشکیل کلاسهای استاد گلچین روز چهارشنبه مورخ ۲۰ دی

عدم تشکیل کلاسهای استاد گلچین روز چهارشنبه مورخ ۲۰ دی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد گلچین روز چهارشنبه مورخ ۲۰ دی برگزار نمی گردد.

لازم به ذکر است دانشجویان درس شناخت و پیکربندی ISP و  آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی که پروژه باید تحویل استاد دهند روز سه شنبه مورخ ۱۹ دی ساعت ۱۲ در دانشکده حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله