549

عدم تشکیل کلاسهای استاد پوررضا احمدی

عدم تشکیل کلاسهای استاد پوررضا احمدی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد پوررضا احمدی امروز مورخ ۲۱ اسفند برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله