549

عدم تشکیل کلاسهای استاد پوررضا احمدی

عدم تشکیل کلاسهای استاد پوررضا احمدی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد پوررضا احمدی این هفته دوشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت و پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله