549

عدم تشکیل کلاسهای استاد پرویزیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد پرویزیان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد پرویزیان امروز مورخ ۸ اسفند برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله