عدم تشکیل کلاسهای استاد پروانه بهرامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد پروانه بهرامی

به اطلاع دانشجویان میرساند تمامی کلاسهای استاد پروانه بهرامی در روز پنجشنبه مورخ 1401/10/01 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله