549

عدم تشکیل کلاسهای استاد پروانه بهرامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد پروانه بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد پروانه بهرامی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله