عدم تشکیل کلاسهای استاد پروانه بهرامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد پروانه بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد پروانه بهرامی امروز مورخ 1401/12/06 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله