549

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

کلاسهای استاد نوروزیان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله