549

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد نوروزیان روز پنجشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله