549

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد نوروزیان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله