عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

کلاسهای استاد نوروزیان فردا مورخ 1401/07/21 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله