549

عدم تشکیل کلاسهای استاد نعمتی

عدم تشکیل کلاسهای استاد نعمتی

کلاسهای استاد نعمتی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله