549

عدم تشکیل کلاسهای استاد میرزایی

عدم تشکیل کلاسهای استاد میرزایی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد میرزایی فردا مورخ ۱۰ اسفند برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله