عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

کلاسهای استاد مقدس زاده امروز مورخ 1401/06/29 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله