عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد مقدس زاده روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله