549

عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد مقدس زاده روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله