عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

عدم تشکیل کلاسهای استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد مقدس زاده روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله