549

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدعلی

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدعلی

به اطلاع دانشجویان میرساند تمامی کلاسهای استاد محمدعلی فردا مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله