549

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدعلی

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدعلی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد محمدعلی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله