549

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدحسینی

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدحسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد محمد حسینی فردا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله