549

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدحسینی

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدحسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد محمدحسینی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله