عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدحسینی

عدم تشکیل کلاسهای استاد محمدحسینی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد محمدحسینی امروز مورخ 1402/02/23 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله