549

عدم تشکیل کلاسهای استاد لیلا سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای استاد لیلا سلطان باغشاهی

تمامی کلاسهای  استاد لیلا سلطان باغشاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله