549

عدم تشکیل کلاسهای استاد قربانیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد قربانیان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد قربانیان امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله