عدم تشکیل کلاسهای استاد قادری

عدم تشکیل کلاسهای استاد قادری

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد قادری فردا مورخ 1402/02/21 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله