عدم تشکیل کلاسهای استاد فرزام

عدم تشکیل کلاسهای استاد فرزام

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد فرزام امروز مورخ 1401/09/08 برگزار نمی گردد.همچنین جلسه جبرانی درس آمار و احتمال روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 ساعت 13:30 میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله